I Kongres Prymasa Tysiąclecia

ZAŁOŻENIA IDEOWE KONGRESU PRYMASA TYSIĄCLECIA | Jasna Góra 28 VI 2022

Preambuła:

Bł. Stefan Wyszyński rozeznał oraz wyartykułował natchnioną drogę wolności dla Polski. Autentyczny kult Królowej Polski ma zawsze wymiar społeczny i polega na konkretnym wdrażaniu Jasnogórskich Ślubów Narodu w ciągłości ze Ślubami Jana Kazimierza, stanowiącymi nierozerwalną jedność łączącą Lwów z Jasną Górą. W oryginalnej myśli Prymasa Tysiąclecia Jasna Góra to coś więcej niż Sanktuarium Narodowe, to program wolności Narodu Polskiego.

  1. W ramach wdzięczności za wszystko co dla Polski uczynił Prymas Tysiąclecia poczuwamy się do obowiązku zrealizowania jego duchowego Testamentu, w którym centralne miejsce zajmuje wdrażanie Jasnogórskich Ślubów Narodu
  2. Elementem konstytutywnym procesu twórczej wierności Dziedzictwu Prymasa Tysiąclecia jest ścisła więź ze Stolicą Apostolską, wynikająca z pełnej oraz odważnej lojalności wobec Papieża. Ojcu Świętemu się nie odmawia, podkreślał bł. Stefan Wyszyński, co działa w obie strony, czego dowodem są słowa Papieża Franciszka z dn. 28 IV 2021: Pamiętając o ślubach, jakie wasi ojcowie złożyli na Jasnej Górze, również w tych naszych trudnych czasach podejmujcie zawsze aktualne zaproszenie Maryi i czyńcie wszystko, co powie wam Jezus. Jego błogosławieństwo niech towarzyszy każdemu i każdej z was, waszym rodzinom i całemu narodowi polskiemu!“
  3. Wrogowie Prymasa kontynuujący linię programową/ideologiczną oraz organizacyjną generała Iwana Sierowa (KGB) oraz Zenona Kliszko (SB) z zaciekłością oraz przewrotnością zwalczają program odnowy Narodu przez autentyczny kult maryjny oparty o śluby. Są od lat wewnątrz struktur kościelnych: zarówno poprzez siatkę ignorantów jak i hordę dywersantów. Ilustracją jest Memorandum ws nadużyć kultu maryjnego z 1963 roku przedłożone Ojcom Soboru, które jest realizowane po dziś dzień
  4. Wbrew powszechnemu przekonaniu Jasnogórskie Ślubu Narodu nie są przeznaczone wyłącznie do uroczystego recytowania a nawet do tworzenia nowych mutacji lecz do konkretnej realizacji, zaczynając od najpilniejszych wezwań. Np.; BRONIĆ BĘDZIEMY GODNOŚCI KOBIETY, albo BRONIĆ BĘDZIEMY NIEROZERWALNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, albo WYTOCZYMY BÓJ WADOM NARODOWYM, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PIAŃSTWA. Z faktu, że osoby fizyczne oraz prawne nie są w stanie zrealizować WSZYSTKICH ŚLUBÓW nie wynika, że mają się dyspensować od realizacji JEDNEGO KONKRETNEGO będącego w zakresie ich możliwości, potrzeb oraz obdarowania możliwościami przyrodzonymi tudzież nadprzyrodzonymi.
  5. Beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia suboptymalnie uwydatniła związek bł. Stefana Wyszyńskiego z Jasną Górą (jako programem realizacji Ślubów), co stanowi inspirację do rozpoczęcia przygotowań do kanonizacji skoncentrowanej na tym aspekcie
  6. Fenomen specyficzny (charyzmat) Prymasa Tysiąclecia polega na operacjonalizacji teologii /filozofii Narodu Polskiego poprze związanie go z autentycznym kultem Królowej Polski. Na antypodach tego nauczania znajduje się ideologia niemiecka o nieuchronnej konieczności postępu zainspirowana ideologiami Hegla oraz Heideggera. W tym sensie dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia stanowi spójną doktrynę polityki międzynarodowej Polski w aspekcie długofalowym.
  7. Bł. Stefan Wyszyński był radykalnie antykomunistyczny, na co znajdował uzasadnienie intelektualne oraz praktyczne. Znajduje się na tej samej linii ideowej co Achilles Ratti/Pius XI oraz Joseph Ratzinger/Benedykt XVI.

Referaty wygłoszone podczas kongresu

Scroll to Top