II Kongres Prymasa Tysiąclecia

Plan II Kongresu Prymasa Tysiąclecia

27.05.2023 Sobota – Kościół dolny Bazyliki św. Krzyża w Warszawie
9.00 Uroczyste otwarcie Drugiego Kongresu Prymasa Tysiąclecia, powitanie gości – prezes Kongresu Barbara Dobrzyńska;
9.30 Referat 1: „Wkład Prymasa Tysiąclecia w powstanie Solidarności Rolniczej” – dr Tadeusz Płużański; (Ponadto w ramach Drugiego Kongresu Prymasa Tysiąclecia reprezentanci Ministerstwa Rolnictwa oraz NSZZRI złożą kwiaty na grobie Stefana Korbońskiego w Świątyni Opatrzności Bożej celem dopełnienia tematu)
10.15 Debata panelowa;
11.00 Referat 2: „Godność kobiety w nauczaniu oraz praktyce bł. Stefana Wyszyńskiego” – ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski
11.45 Debata panelowa
12.30 Przerwa
13.00 Referat 3: „Aktualność pojednania polsko-niemieckiego wg wizji kard. S. Wyszyńskiego” – Marek Wolski, Kolonia
13.45 Debata panelowa

14.30 Pielgrzymka do Grobu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bazylice Archikatedralnej, Litania do Bł. Stefana Wyszyńskiego
19.30 Czuwanie modlitewne w Bazylice Św. Krzyża – WIGILIA ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO (prowadzi młodzież z DA)

Niedziela 28.05.2023 – Sala św. Wincentego w Bazylice Św. Krzyża
10.00 – 12.30 Spotkanie założycielskie dla przedstawicieli ośrodków Sieci Miejsc Prymasa SURSUM CORDA zakończone zawarciem POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY W DOBRYM DZIELE WDRAŻANIA JASNOGÓRSKICH ŚLUBÓW NARODU – prezentuje Tadeusz Skorupa
16.00 Uroczysta Msza Św. w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie. Przewodniczy oraz homilię głosi Wizytator (Przełożony Prowincjalny) Księży Misjonarzy Ks. Paweł Holc CM Poświęcenie Kaplicy Prymasa Wyszyńskiego Koncert Artystyczny „Jedna jest Polska” w reżyserii Barbary Dobrzyńskiej
Ok. 18.00 Zakończenie Kongresu

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY W TWORZENIU SIECI OŚRODKÓW PRAKTYCZNEGO KULTU BŁ. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Szczęść Boże!

Kongres Prymasa Tysiąclecia, jaki odbył się na Jasnej Górze dn. 28. VI 2022 zaowocował deklaracją ORĘDZIA KOŃCOWEGO (patrz załącznik). Uczestnicy zdecydowali się
podjąć dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia w postaci realizacji Jasnogórskich Ślubów Narodu. Teraz nadszedł czas na kolejny krok: zawiązania SIECI OŚRODKÓW PRAKTYCZNEGO KULTU BŁ. STEFANA WYSZYŃSKIEGO.

Czym jest sieć?
Sieć jest FEDERACJĄ dowolnie zrzeszonych ośrodków pragnących współpracy we wdrażaniu Jasnogórskich Ślubów Narodu. Nie jest ORGANIZACJĄ centralnie arządzaną. Każdy z ośrodków zachowuje swoją jurysdykcję oraz tożsamość, wybierając te projekty w których chce uczestniczyć.

Warunki przystąpienia do sieci
Pierwszym warunkiem jest wyrażenie publiczne deklaracji chęci promocji Jasnogórskich Ślubów Narodu w ogólności.  Drugim jest podjęcie decyzji o realizacji JEDNEGO
KONKRETNEGO ZOBOWIĄZANIA Wszyscy, którzy wyślą pisemne deklaracje przed 2 Kongresem Tysiąclecia będą mogli wziąć udział w Spotkaniu Założycielskim Sieci w dn. 28. V 2023 w Warszawie. Skan prosimy wysłać na adres: drugikongresprymasa@gmail.com.
Oryginał stanowi BILET WEJŚCIOWY NA SPOTKANIE ZAŁOŻYCIELSKIE SIECI KTÓRE BĘDZIE ZAMKNIĘTE DLA POSTRONNYCH.

Co wydarzy się na spotkaniu założycielskim 28 V 2023?
Na spotkaniu zostanie wyznaczony Ośrodek Koordynujący do kolejnego Kongresu Prymasa Tysiąclecia, a także zobowiązanie szczególnej współpracy w najbliższym czasie, czyli zobowiązanie priorytetowe. Będzie można przedłożyć własne projekty, byleby służące celom sieci: WDRAŻANIU JASNOGÓRSKICH ŚLUBÓW NARODU.
Wszystko w duchu wolności, roztropności oraz pełnej transparencji zamysłów.

PS. Aby wyrobić sobie pogląd o celach SIECI MIEJSC KULTU PRYMASA TYSIĄCLECIA ZALECA SIĘ ZAPOZNAĆ Z OSIĄGNIĘCIAMI PIERWSZEGO KONGRESU PRYMASA
TYSIĄCLECIA (w załączniku)
(—-)
Podczerwone, 10 V 2023 Tadeusz Skorupa
Inicjator Sieci Ośrodków
Kultu Prymasa Tysiąclecia

Scroll to Top