Kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej

24 I 2024 r. należy upamiętnić jako dzień historyczny, gdyż Komisja Episkopatu Polski formalnie odcięła się od byłego kardynała Theodora MacCarricka, Mistrza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi ds łamania kan 915.

Przypomnijmy, że w 2015 roku Arcybiskup Dzięga z ramienia KEP ogłosił za MacCarrickiem wbrew kan. 915 KPK, że Eucharystii można udzielać osobom publicznym gorszycielom. MacCarrick był upominany przez kard. Josepha Ratzingera, który w 2005 r. już jako Papież Benedykt XVI ukarał go, zdejmując z urzędu.

Aby odciągnąć uwagę od głównego problemu Abp Dzięga stworzył sztuczny problem z Komunią Świętą na rękę. Dobrze wiedział, że KEP zaakceptował obie formy (na rękę i do ust).

Gorszyciele publiczni to osoby, które nie tylko grzeszą ciężko, ale demonstrują to publicznie, licząc na poklask, popularność (polityczną) i chwalą się złem. Nie tylko nie wstydzą się grzechów ciężkich, ale wręcz oczekują, aby Kościół, a nawet Pan Bóg ustąpi przed butnymi roszczeniami. Innymi słowy sami decydują co dobre, a co złe zgodnie z obietnicą szatana: będziecie jak Bóg znali dobro i zło…

Kościół na podstawie 1 Kor 11, 27, Hbr 6, Mt 22, a zwłaszcza na podstawie kan. 915 KPK, który wyraża długą tradycję katolicką, nakazuje (pod grzechem ciężkim!) odmawiać GORSZYCIELOM PUBLICZNYM KOMUNII. Co więcej, jeśli ktoś zyskał renomę, statut, opinię gorszyciela publicznego nie wystarczy, aby się wyspowiadał. Oprócz tego do skuteczności rozgrzeszenia ma obowiązek odwołać publicznie zło, czyli wyrazić publiczną skruchę za zgorszenie publiczne czyli forsowanie zła w miejsce dobra.

Ponieważ są rozpowszechniane świętokradcze praktyki przeciwne, kult Najświętszego Serca Pana Jezusa winien skoncentrować się na pierwszopiątkowej komunii zadośćuczyniającej za grzechy świętokradztwa gorszycieli publicznych oraz tych, którzy im wbrew kan. 915 KPK Komunii świętej udzielają.

Kan. 915 KPK stanowi, że aby odmówić komuś Komunii świętej nie jest konieczna ekskomunika. Wystarczy, aby był gorszycielem publicznym, czyli grzesznikiem demonstrującym zło w szacie dobra.

Aby wdrożyć MEMORANDUM RATZINGERA (ws kan. 915 KPK) optymalnie, należy formalnie odciąć się od sekty chińskiego szpiega oraz zboczeńca McCarricka, który zanegował prymat papieski wyrażony w kan. 915 KPK. Niestety jego linię świętokradztwa podjął Metropolita Szczeciński JE. ks. abp Andrzej Dzięga, który wydał z ramienia KEP w roku 2015 Oświadczenie, które uchylało konieczność odmówienia Komunii świętej świętokradcom, pod pozorem, że nie byli ekskomunikowani. Tymczasem kan. 915 KPK wyraźnie stanowi, że odmówić Komunii należy PUBLICZNYM GORSZYCIELOM, co nie wymaga ekskomuniki.

Załączniki:

https://drive.google.com/drive/folders/1mR6EBkr-zAn-7UzClOv4zE2kZAG8Akl5?usp=sharing
Scroll to Top