Deklaracja trzeźwości

W odpowiedzi na apel skierowany przez 385 zebranie plenarne KEP jako młodzi ludzie postanowiliśmy aktywnie przygotować się do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. Na
plan pierwszy, w świetle Testamentu Prymasa, wysuwają się Jasnogórskie Śluby Narodu. Wśród
nich znajduje się zobowiązanie do walki z pijaństwem. Jest ono chorobą społeczną i zagraża
niepijącym współuzależnieniem. Z troski o Święty Kościół Katolicki podejmujemy się zatem
abstynencji od alkoholu do 15 sierpnia 2021 i zachęcamy do tego przedstawicieli młodzieży.

Nie potrzebujemy uznania a aktywnego działania. Jeśli rozeznasz w sobie taką wolę Bożą, prześlij nam swoją deklarację abstynencji i modlitwy za potrzebujących.

deklaracja@lufcikprymasa.pl