Plan Drugiego Kongresu Prymasa Tysiąclecia

W dniach 27-28.05.2023 w Warszawie, w Bazylice św. Krzyża odbędzie się Drugi Kongres Prymasa Tysiąclecia. Poniżej prezentujemy plan Kongresu.

27.05.2023 sobota – Kościół dolny Bazyliki św. Krzyża w Warszawie
9.00 Uroczyste otwarcie Drugiego Kongresu Prymasa Tysiąclecia, powitanie gości – prezes Kongresu Barbara Dobrzyńska;
9.30 Referat 1: “Wkład Prymasa Tysiąclecia w powstanie Solidarności Rolniczej” – dr Tadeusz Płużański; (Ponadto w ramach Drugiego Kongresu Prymasa Tysiąclecia reprezentanci Ministerstwa Rolnictwa oraz NSZZRI złożą kwiaty na grobie Stefana Korbońskiego w Świątyni Opatrzności Bożej celem dopełnienia tematu)
10.15 Debata panelowa;
11.00 Referat 2: “Godność kobiety w nauczaniu oraz praktyce bł. Stefana Wyszyńskiego” – ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski
11.45 Debata panelowa
12.30 Przerwa
13.00 Referat 3: “Aktualność pojednania polsko-niemieckiego wg wizji kard. S. Wyszyńskiego” – Marek Wolski, Kolonia
13.45 Debata panelowa14.30 Pielgrzymka do Grobu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bazylice Archikatedralnej, Litania do Bł. Stefana Wyszyńskiego
19.30 Czuwanie modlitewne w Bazylice Św. Krzyża – WIGILIA ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO (prowadzi młodzież z DA)

Niedziela 28.05.2023 – Sala św. Wincentego w Bazylice Św. Krzyża
10.00 – 12.30 Spotkanie założycielskie dla przedstawicieli ośrodków Sieci Miejsc Prymasa SURSUM CORDA zakończone zawarciem POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY W DOBRYM DZIELE WDRAŻANIA JASNOGÓRSKICH ŚLUBÓW NARODU – prezentuje Tadeusz Skorupa
16.00 Uroczysta Msza Św. w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie. Przewodniczy oraz homilię głosi Wizytator (Przełożony Prowincjalny) Księży Misjonarzy Ks. Paweł Holc CM Poświęcenie Kaplicy Prymasa Wyszyńskiego Koncert Artystyczny „Jedna jest Polska” w reżyserii Barbary Dobrzyńskiej
Ok. 18.00 Zakończenie Kongresu

Scroll to Top