uid_ba71608ba6a30f664ea0eee477e09ebf1537639032356_width_900_play_0_pos_0_gs_0_height_506

KALENDARIUM PRYMASA

W stosunku do mojej Ojczyzny 
zachowuję pełną cześć i miłość. 
Uważałem sobie za obowiązek 
bronić jej kultury chrześcijańskiej 
przed złudzeniami internacjonalizmu,
jej zdrowia moralnego i całości granic,
na ile to leżało w mojej mocy.

1901 – narodziny w Zuzeli na Podlasiu 
1912-1915 – nauka w prywatnym gimnazjum im. Wojciecha Górskiego w Warszawie 
1917 – przyjazd do Włocławka. Rozpoczęcie nauki w Liceum im. Piusa X – Niższym Seminarium Duchownym 
1920 -  Stefan Wyszyński zdaje maturę i wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku 
1924 – święcenia kapłańskie we Włocławku 
1927 – licencjat z prawa kanonicznego 
1929 – obrona pracy doktorskiej pt. „Prawa Kościoła do szkoły” 
1930 – ks. Stefan Wyszyński zostaje wikariuszem parafii w Przedczu Kujawskim 
1931 – początek pracy jako wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku 
1933 – udział w rozmowach porozumiewawczych między strajkującymi robotnikami a dyrekcją zakładów we Włocławku 
1939-1941 - po wybuchu wojny wyjeżdża do Lublina, a następnie do Łucka na Wołyniu. Odrzuca propozycję ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego, by udać się do Rumunii. Jest poszukiwany przez gestapo. Ukrywa się u swojej siostry na Bródnie w Warszawie, a później we Wrociszewie k. Warki; następnie znajduje schronienie w Kozłówce na Lubelszczyźnie i w Zakopanem. 
1942 – przyjazd do zakładu dla osób niewidomych w Laskach k. Warszawy, gdzie wykonywał obowiązki kapelana 1945 – powrót do Włocławka. Obowiązki duszpasterskie w diecezji 
1946 – papież Pius XII mianuje ks. Stefana Wyszyńskiego biskupem lubelskim 
1948 – bp Stefan Wyszyński zostaje Prymasem Polski 
1950 – z inicjatywy Prymasa zostaje zawarte porozumienie między państwem a Kościołem 
1953 – aresztowanie Prymasa Wyszyńskiego przez władze PRL. Zostaje osadzony w Rywałdzie, Stoczku Warmińskim, Prudniku i Komańczy, gdzie tworzy Tekst Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego 
1956 – wyjście na wolność 
1957 – początek 9-letniej Wielkiej Nowenny, która miała przygotować Polskę na obchody Millenium Chrztu Polski 
1962-1965 – udział w Soborze Watykańskim II 
1965 – odezwa biskupów polskich do biskupów niemieckich zawierająca pamiętne słowa: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie” 
1966 – uroczyste obchody millenijne Chrztu Polski. Prymas Wyszyński wraz z biskupami składa Akt oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi Matki Kościoła za wolność Kościoła Chrystusowego w Polsce i na świecie 1969 – powołanie Ruchu Pomocników Matki Kościoła, którego członkowie mieli nieść pomoc Kościołowi modlitwą i apostolstwem 
1976 – rozpoczęcie przygotowań do Jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry. Kardynał Stefan Wyszyński osiąga wiek emerytalny i składa rezygnację z pełnionych funkcji kościelnych. Papież Paweł VI jej nie przyjmuje 
1978 – wybór kard. Karola Wojtyły, bliskiego współpracownika Prymasa, na papieża 
1979 – dzięki staraniom episkopatu Polski papież Jan Paweł II po raz pierwszy odwiedza ojczyznę 
1981 – kardynał Stefan Wyszyński umiera w Warszawie